Szanowni Państwo,

Żyjemy w świecie mitów. Podczas gdy media kreują przemysł chemiczny, jako bezduszną, mityczną bestię, siejącą postrach wśród ekologów, w zaciszu laboratoriów powstają nowoczesne technologie mające na celu ochronę zasobów naturalnych, obniżenie emisji, minimalizację ilości wytwarzanych odpadów lub też ich recykling. To prawda, że intensywny rozwój cywilizacji, gwałtowny progres gospodarczy i rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne niewątpliwie powodują degradację środowiska. Nie znaczy to jednak, że ośrodki przemysłowe nie robią nic, by swoje oddziaływanie na ekosystem zminimalizować.

Spróbujmy zatem szerzej otworzyć oczy i przyjąć punkt widzenia, zgodnie z którym wcale nie żyjemy w świecie mitów, natomiast systematycznie analizujemy rzeczywistość, wyciągając wnioski i ponosząc konsekwencje swoich decyzji i wyborów. Mamy XXI wiek, którego synonimem jest wysoko rozwinięta technologia. Liderzy poszczególnych gałęzi przemysłu mają świadomość nie tylko własnych ograniczeń, ale również otwierających się przed nimi perspektyw. Zdają sobie sprawę, iż - żeby funkcjonować na rynku - muszą być odpowiedzialni za społeczeństwo, za region, w którym działają, jak również za środowisko naturalne. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, współpracują z renomowanymi centrami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami finansującymi inwestycje proekologiczne. Dzięki wieloaspektowemu współdziałaniu z ww. podmiotami, współczesna chemia nie musi być i często nie jest niebezpieczna. Rozwija się i staje coraz bardziej przyjazna środowisku.

Problem tkwi w niedookreśleniu, w jakim punkcie aktualnie się znajdujemy? Dokąd w szeroko rozumianej chemii zmierzamy? Czy zrobiliśmy wszystko, aby teraźniejszy i przyszły przemysł chemiczny był w pełni bezpieczny? Zapraszam do dyskusji nt. chemii przyjaznej środowisku. Wspólnej analizy potencjalnych szans i zagrożeń, efektów i ryzyk. Jestem bowiem przekonany, że wspólna praca nauki i biznesu może przynieść na tym polu wymierne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla branży chemicznej. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam przedstawicieli przemysłu, nauki oraz organów administracji państwowej i samorządowej do uczestnictwa w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu.

 

Pobierz program Konferencji >

Rejestracja uczestników i zakwaterowanie: 17 maja 2017 r. od godz. 13.00
Rozpoczęcie konferencji: 17 maja 2017 (środa), godz. 16.00
Zakończenie konferencji: 19 maja 2017 (piątek), godz. 13.00